Xử lý chống thấm, chống ăn mòn

Xử lý chống thấm, chống ăn mòn

Chúng tôi xử lý chống thấm, chống ăn mòn cho bể hóa chất ở nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Project Details

  • Ngày tháng: Tháng 7 19, 2016
  • Vị trí: Thái Bình
  • Value: 2 tỷ
  • Mục phân loại: Chống thấm
  • Investor:

Project Planning

Kỹ sư trực tiếp thi công

Project Architect

Được làm cẩn thận và tỷ mỷ