Services

xây nhà trọn gói

Xây Nhà trọn gói

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói

Read More

sửa nhà trọn gói TXD

Sửa Nhà

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa nhà gồm: nâng tầng, cơi nới mở rộng nhà cửa, sửa bếp, xây, trát, ốp lát, sơn bả, trần thạch cao,...

Read More
chống thấm txd

Chống thấm

Dịch vụ chống thấm uy tín của chúng tôi ...

Read More
sơn nhà txd

Sơn nhà

Sơn nhà TXD

Read More
xây trọn gói phần thô

Xây trọn gói phần thô

Xây trọn gói phần thô và nhân công phần hoàn thiện

Read More
nhân công xây nhà

Nhân công xây nhà

Chủ nhà tự mua vật tư, vật liệu thuê TXD làm công thợ

Read More