Liên hệ ngay bây giờ để nhận tư vấn tốt nhất

Quay lại danh sách dự án
Thông tin dự án

Xử lý chống thấm, chống ăn mòn

  • Địa chỉ:
  • Hạng mục:
  • Giá trị:
  • Chủ đầu tư:

Kế hoạch

Kỹ sư trực tiếp thi công

Xử lý chống thấm, chống ăn mòn

Chúng tôi xử lý chống thấm, chống ăn mòn cho bể hóa chất ở nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Được làm cẩn thận và tỷ mỷ