Anh Nguyễn Thế Dũng - Hilti Việt Nam

Sàn gỗ nhà mình TXD làm, các khe mạch rất khít, không bị cong vênh, đánh giá tốt các bạn về điều đó,