Anh Trần Trung Kiên - Trưởng phòng IT, 202 G1, TT Thái Thịnh

Chống thấm cho nhà vệ sinh nhà anh 2 năm nay không bị thấm, cảm ơn nhé. Hôm nào rảnh anh em đi uống bia cái nhỉ