Anh Vũ Đức Biên - CEO Thời trang Mantis

Chọn màu sơn khá chuẩn, tường khá mịn, đường nét sơn khá tốt.