Bác Chu Tuyết Mai ngõ 148 Đội Cấn Hà Nội

Đội thợ thi công cần chú ý đến vệ sinh môi trường, làm xong phải quét dọn sạch sẽ ngõ xóm, an toàn lao động cũng phải chú trọng, rút kinh nghiệm được các cháu sẽ còn tiến xa.