Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà gồm những gì?

Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà gồm những gì?

Trước khi xây dựng nhà việc trước tiên cần làm là cần phải có một bản thiết kế, người có nghề thì tự thiết kế còn đa phần các gia đình thường đi thuê. Vậy hồ sơ thiết kế xây dựng nhà đầy đủ gồm những gì? TXD xin liệt kê ra đây danh mục các hồ sơ thiết kế nhà, để quý cô bác anh chị có thêm thông tin làm cơ sở lựa chọn gói thiết kế phù hợp, cũng như kiểm tra giám sát việc thiết kế nhà ở gia đình mình, góp phần làm nên một ngôi nhà đẹp, tiện ích, hợp lý và hài hòa về mọi điều.

xây sửa nhà hà nội

 Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà gồm các hạng mục sau đây:

No.

DANH MỤC HỒ SƠ

MÔ T NI DUNG H SƠ

1.

H sơ xin phép xây dng

Đy đ h sơ xin phép XD theo quy đnh

2.

H sơ phi cnh

Phi cnh 3D mt tin (như hình trên)

3.

H sơ kiến trúc

- Mt bng k thut các tng

- Các mt đng trin khai

- Các mt ct k thut thi công

- Mt bng trn gi

- Mt bng lát sàn, mt bng b trí đ ni tht

4.

H sơ ni tht

- Trang trí ni tht, ánh sáng, vt liu, màu sc toàn nhà, vách đá trang trí, đ g furniture…

- Trin khai chi tiết các thiết b ni tht.

- Trin khai các chi tiết trang trí tưng, vưn cnh..

5.

H sơ chi tiết cu to

- Chi tiết thiết kế cu thang, ban công, v sinh, ca và các chi tiết khác ca công trình...

6.

H sơ kết cu

- Phn ngm: cc, móng, dm, ging hm t hoi, bc...

- Mt bng dm sàn, ct các tng

- Chi tiết cu thang, chi tiết ct, chi tiết dm, chi tiết mái

- Các bng thng kê thép

7.

H sơ thiết kế k thut M&E

- Thiết kế đin công trình

- Cp thoát nưc công trình

- H thng thông tin liên lc. H thng chng sét

8.

Phn thiết kế cnh quan sân vưn

- Thiết kế cng tưng rào, h thng h tng k thut

- Sân đưng đi do, giao thông ni b

9.

D toán chi tiết và tng d toán xây dng

- Bóc tách, lit kê khi lưng, đơn giá, thành tin các hng mc thi công công trình

10.

Giám sát tác gi

- Đm bo xem xét vic thi công xây lp đúng thiết kế

- Giúp ch đu tư la chn vt liu và thiết b ni tht

Trên đây là đầy đủ hồ sơ thiết kế xây dựng nên một ngôi nhà, hy vọng bài viết đem lại những thông tin hữu ích giúp quý cô, bác, anh chị hợp tác cùng bên thiết kế sẽ cho ra một sản phẩm ưng ý, làm nền tảng xây dựng nên một ngôi nhà an toàn,bền đẹp.

TXD

Bài viết liên quan