Một số công trình chống thấm

chống thấm trần

Trần bị nứt, thấm dột vào trong nhà Mỗ Lao, Hà Đông

chống thấm cổ ống nước

Chống thấm cổ ống kỹ thuật 

chống thấm tường

Chống thấm khe tường bị nứt

chống thấm nhà vệ sinh

Chống thấm nhà vệ sinh G2 Thái Thịnh, công trình vô cùng phức tạp

Bài viết liên quan